như tiêu đề
nghe nói có nhìu mem trường Đoàn Thị Điểm ẩn trong này lắm
Đoàn Thị Điểm TPHCM nha ko phải HN