Có ai ở lạc long quân công viên nước thì vô đây ai ở chung cư vườn đào càng tốt nhé