như trên bạn nào chơi speed cup thì để lại nick chát với số phone ..pic này lập ra nhắm lập phong trào chơi speed cup ^^