Địa điểm: tại trà sữa 102 gần đh Thủy Lợi tình Bình Dương.
Thời gian: 8h ngày 14/01 (t7 tuần này)
Biết thêm chi tiết hãy liên hệ yh Thomas_Alva_Edison_q