Trước tiên phải đọc hướng dẫn post bài đúng yêu cầu


Hướng dẫn gửi kết quả
[Chú Ý]: Những bài viết tham gia đúng yêu cầu sẽ được Thank, tăng số Thank của bạn. Các bài viết sai thể lệ sẽ bị del thẳng. Mình mong các bạn góp phần giúp có kết quả sớm hơn bằng cách chấp hành thể lệ đã đề ra. Thank!!!

----------------------

- 3x3 Match the scrambles


- Speed 2x2: 5 scramble


- Speed 3x3: 5 scramble


- Speed 4x4: 3 scramble


- Speed 5x5: 3 scramble- Rubik's Magic


- Master Magic


- Pyraminx: 3 scramble- OH 3x3: 3 scramble


- BLD 3x3: 3 scramble