Tiền hải mình có mem nào ko nhỉ . Bao giờ gặp nhau chút