Chào bạn,

Mình rất mong muốn cho bé nhà mình (5 tuổi) học rubik.

Vậy nhờ bạn tư vấn giúp mình:

+ Dùng loại rubik nào cho bé mới bắt đầu học?

+ Nên học 1 người nào đó hay cho bé tự học...