Rubik Gan I của em hay bị sai màu khi kết nối với điện thoại. Dù đã reset nhưng mỗi khi giải lại bị sai màu. Có cách nào khắc phục không ạ?